Strona główna

 

  

Jubileusz XX-lecia

 

    Towarzystwa Internatów i Burs

 Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku oraz Towarzystwo Internatów i Burs zapraszają na "Konferencję z okazji XX-lecia Towarzystwa Internatów i Burs pt.: Wychowawstwo jest czymś więcej niż zawodem”, która odbędzie się 20 kwietnia 2018r. w Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku, 15-370 Białystok, ul. Bema 105.

Konferencja objęta jest:

  • patronatem honorowym Prezydenta Miasta Białegostoku,
  • honorowym patronatem Podlaskiego Kuratora Oświaty,
  • honorowym patronatem Dziekana Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB.

W programie konferencji przewidziana jest:

Część I - prezentacja dorobku oraz podsumowaniem działalności Towarzystwa   w latach 1998-2018,

Część II - merytoryczna, poświęcona zagadnieniom opieki i wychowania oraz rozwoju wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

Część III - wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska.

Ponadto zapraszamy do udziału w spotkaniu kulturalno-integracyjnym, które odbędzie się w Centrum Astoria, zgodnie z propozycją przedstawioną na stronie internetowej Towarzystwa (www.tiib.like.pl).

 

Mamy nadzieję, że "Konferencja z okazji XX-lecia Towarzystwa Internatów i Burs" będzie okazją nie tylko do objęcia refleksją naszych działań zawodowych, podsumowania naszej dotychczasowej działalności ale także okazją do spotkania Przyjaciół oraz wyrażenia wdzięczności tym wszystkim osobom i instytucjom, bez których życzliwej postawy i zaangażowania nasze funkcjonowanie byłoby ograniczone lub niemożliwe.

 W załączeniu przekazujemy Państwu szczegółowy program konferencji.

Serdecznie zapraszamy!

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu integracyjno-kulturalnym w Centrum Astoria proszone są o potwierdzenie uczestnictwa - do 30.03.2018r. pod nr telefonu: 793 686 301.

Szczegółowe informacje na stronie www.tiiib.like.pl  w zakładce aktualności oraz www.bialystok.pl

 Honorowy patronat:

   

 

 


  

Dane kontaktowe:

Siedziba Zarządu Towarzystwa Internatów i Burs:

Bursa Szkolna ul. Dobra 3

15-034 Białystok

 

Adres do korespondencji:

 Internat Zespołu Szkół Handlowo - Ekonomicznych

 

 

im. M. Kopernika w Białymstoku 

  ul. Bema 103 

  e-mail: tiib.bialystok@wp.pl 

nr konta: 05 1020 1332 0000 1302 0227 1989